0

การจัดส่ง | Shipping

1. กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

ยอดสั่งซื้อสินค้า
ค่าบริการขนส่ง
ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์ ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป
จัดส่งฟรี
ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์ ต่ำกว่า 599 บาทขึ้นไป
ค่าบริการขนส่ง 40 บาท


เมื่อสั่งซื้อในเวลา 08.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ สินค้าจะจัดส่งในวันถัดไป

โดยราคาค่าขนส่ง จะถูกแสดงรายการในแบบฟอร์มสรุปรายการสั่งสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ ก่อนขั้นตอนการชำระเงิน


ระยะเวลาและเงื่อนไขในการให้บริการจัดส่งสินค้า

ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและเต็มที่ในการให้บริการในระยะเวลา 1 – 3 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้า หรือ มีคำสั่งซื้อสมบูรณ์ 

  • การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 3 วันทำการ บริษัทฯจะประสานงานกับบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุด
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขจัดส่งและสถานะการจัดส่งสินค้า ได้ที่ …ออเดอร์คำสั่งซื้อ...
  • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CONTACT

บริษัท ซิสเท็ม2000 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1215 อาคารพหลโยธิน1 ชั้น3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


เบอร์ติดต่อ 02 126 6888

Line : @S2000 

Email : info@systems2000.co.th


เวลาทำการ : 10:00 น. - 18:30 น. ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วิธีการชำระเงินการจัดส่ง

เครื่องหมายรับรอง

Copyright ® 2021 Systems2000 Co.,Ltd.