0

การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

ขั้นตอนการคืนสินค้า

1. สินค้าส่งผิดสี ผิดรุ่น ผิดขนาด

ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอเปลี่ยนหรือคืน ที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า 

ช่องทางออนไลน์ Line Official : @S2000  (ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)


หรือโทร 0-2126-6888 ได้วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 


ลูกค้าทำการจัดเตรียมสินค้าส่งคืน โดยสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อส่งมอบกลับมาให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท  โดยบริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) คืนให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 45 วันทำการ

ที่อยู่จัดส่ง

บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด สำนักงานใหญ่

1215 อาคารพหลโยธิน 1 ชั้น 3  ถนนพหลโยธิน  แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


2. สินค้าเสีย หลังจากได้รับสินค้า ภายใน 7 วัน

ลูกค้าตรวจสอบนโยบายการ คืนสินค้า และการรับประกันตามเงื่อนไขของประเภทสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า 

ช่องทางออนไลน์ Line Official : @S2000  (ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)


หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอคืนสินค้าที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า โทร 0-2126-6888 ได้วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ บริษัทฯ จะทำการโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง(ถ้ามี) ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 45 วันทำการ

* ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า หรือตรวจทดสอบแล้วสินค้าไม่พบอาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อประสานงานลูกค้า และส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่การจัดส่งสินค้า 


3. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีก ขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องมีการถูกเปิดก่อนรับสินค้า

ลูกค้าแจ้งปฏิเสธการรับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพ เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน 


ลูกค้าติดต่อช่องทางออนไลน์ Line Official : @S2000  (ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)


หรือโทรแจ้งแผนกบริการลูกค้า ซิสเท็ม2000 

เบอร์โทร 0-2126-6888 ในวันที่ได้รับสินค้าทันที เพื่อขอปฏิเสธการรับสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งให้ใหม่ หรือคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ภายใน    15 – 45 วันทำการ โดยลูกค้าจัดส่งเอกสารประกอบ ผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมลเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์  info@systems2000.co.th พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับเงินคืนดังนี้ 

      1.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเป็นเงินสด)

      2.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง


4. เปลี่ยนใจได้ ไม่ว่ากัน

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าภายใน 7 วัน จากบริษัท ขนส่งเอกชน และอยากเปลี่ยนใจคืนสินค้า เพื่อขอรับเงินคืนทำการติดต่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนใจคืนสินค้า ที่ เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า              

บริษัทซิสเท็ม 2000 เบอร์โทร 0-2126-6888 ในวันที่ได้รับสินค้าทันที เพื่อขอปฏิเสธการรับสินค้า ลูกค้าส่งสินค้า พร้อมเอกสาร คืนกลับมายัง บริษัทฯ 

โดยมีเงื่อนไขของสินค้าที่ส่งคืน ต้องไม่มีการแกะกล่องสินค้า ( ซีลพลาสติกห่อกล่องสินค้า หรือ สติกเกอร์ปิดกล่อง ไม่ถูกฉีกขาด หรือแกะออก สภาพสินค้าสมบูรณ์ปกติ 100% เหมือนตอนที่ได้รับ)

เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบความถูกต้อง บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงิน ตามรูปแบบที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 45 วัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน

      1.ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)

      2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเป็นเงินสด)

      3.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคืน

บริษัทซิสเท็ม 2000 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ฝ่ายเซอร์วิส

1215 อาคารพหลโยธิน1 ชั้น3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เบอร์ติดต่อ 0-2126-6888


*ในกรณีที่ลูกค้ามีการคืนสินค้า ผ่านช่องทางขนส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือ บริษัทขนส่งเอกชน บริษัทฯ จะยึดวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักฐานในการตรวจสอบระยะเวลาของการรับประกันสินค้า

CONTACT

บริษัท ซิสเท็ม2000 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1215 อาคารพหลโยธิน1 ชั้น3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


เบอร์ติดต่อ 02 126 6888

Line : @S2000 

Email : info@systems2000.co.th


เวลาทำการ : 10:00 น. - 18:30 น. ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วิธีการชำระเงินการจัดส่ง

เครื่องหมายรับรอง

Copyright ® 2021 Systems2000 Co.,Ltd.