|

ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด

Language : 

*ชื่อบริษัท หจก. ร้าน(ไทย)(ตามภพ.20):
*ที่อยู่(ไทย): *จังหวัด:

รหัสไปรษณีย์:

*Office No: *Fax:
*Website:
*ชื่อเจ้าของกิจการ:
*ชื่อกรรมการผู้จัดการ:
*ชื่อผู้ประสานงาน:    
*Office No / Ext:
*Mobile No:    
*E-MAIL:
*เริ่มดำเนินกิจการปี พ.ศ: *จำนวนพนักงานทั้งหมด:
*จำนวนพนักงานขาย:    
*เงินทุนจดทะเบียน: *เงินทุนที่ชำระแล้ว:
            กลุ่มลูกค้า: (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายปลีก ประมูลงานราชการ
ขายให้องค์กรเอกชน อื่นๆ  
  ประเภทกิจการ
 
Computer & Network Software House
Contact Center Systems / Software / equipment Telecom Dealer
Internet service Provider-ISP Consultant    จำหน่ายระบบตู้สาขาโทรศัพทฺ์ brand   
Corporate Reseller System/Network Integrator
Mobile Phone & Laptop Shop Gadget / Accessories / Supply Shop
Superstore / Discount Store / Specialty Store อื่นๆ
 
มีหน้าร้านจำหน่าย             จำนวน (สาขา):         
  กรุงเทพฯ (สาขา): ต่างจังหวัด (สาขา):
ไม่มีหน้าร้านจำหน่าย    
 
 
  ยอดขายเฉลี่ยย้อนหลังต่อเดือนในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมา
  สัดส่วนยอดขาย:
 
ขายปลีกให้ผู้บริโภค: % องค์กรขนาดใหญ่: %
หน่วยงานราชการ: % ภาคการศึกษา: %
องค์กรขนาดกลาง/เล็ก: % อื่นๆ: %
  ชื่อบริษัทที่ท่านติดต่อซื้อสินค้า (อาจเป็นบริษัทในประเทศ หรือ บริษัทต่างประเทศ 2 อันดับแรก):
 
*ชื่อบริษัท: *มูลค่าเป็น: %
*ชื่อบริษัท: *มูลค่าเป็น: %
  สินค้าที่ท่านสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
 
Contact Center Headset Solution
UC / SME Headset Solution
Mobile & Bluetooth Headset
PC & Gaming Headset
Escene IP Phone
E-tel Analog Phone
Walker Test Set

ภพ.20 (วันที่คัดเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ Fax to: 02-2780646

** กรุณาแนบเอกสาร หนังสือรับรองบริษัท
 
       :: กรุณาใส่ตัวอักษรหรือเลขตามในรูป ::